BG
Изход
За да влезнете в системата като Генерален Мениджър
използвайте потребителски име: boss и парола: boss
За да влезнете в системата като Мениджър проекти
използвайте потребителски име: pm и парола: pm
За да влезнете в системата като Служител
използвайте потребителски име: emp и парола: emp
Вход
Система:1
Потребителско име:
Парола:
Team Management Pro e безплатна онлайн система за управление на екип, проекти и задачи. Тя е предназначена за малки фирми, които искат да оптимизират и подобрят работния си процес, но не могат да си позволят покупката и подръжката на професионална CRM или ERP система.