bg  •  en 
 
 
 
Team Management Pro има за цел да изгради връзките между клиентът, който поръчва дадена работа, разпределението й на подзадачи и тяхното изпълнение. Това дава така необходимото време на мениджъра да се съсредоточи върху истинската си работа вместо да мисли кой какво трябваше да направи и до къде е стигнал.
 
За целта програма ви позволява да въведетe вашите служители в системата и за всеки да създадете отделен профил, с който служителят ще моще да влиза в нея и да изпълнява и коментира свойте задачи.
 
Team Management Pro предлага три нива да достъп, които вие определяте за всеки служител:
• Служител - Може да променя статуса и да коментира поставените му задачи.
• Мениджър проекти - Може да променя поверените му проекти, да създава, променя и коментира задачите свързани с него.
• Генерален Мениджър - Може да създава служители и клиенти и има пълен достъп до всички проекти и задачи.
 
Следващата стъпка е да въведете клиент и да опишете неговите изисквания за поръчката в нов проект, после да разбиете проектите на отделни задачи като за всяка можете да укажете приоритет и краен срок. Възложете всяка задача на предварително въведен ваш служител, така тя става видима в профила на служителя и той може да започне работа по нея. Накрая остава само да следите от удобен екран изпълнението на проектите и задачите свързани с тях и ако е нужно да се намесите или коментирате.
 

Team Management Pro Live Demo

Клиенти
Мениджър
Проекти
          
Задачи
Служители
Задачи
Служители
          
Мениджър
  Връзки   PM-Pro Софтуер за домоуправители
Design and Development Studio
BG Payments
SeaFightGame - free online game
Free web calendar
Free Web File Manager
Домова книга и домоуправител
Milenska - Design, print, identity, artwork, illustrations
Free web money manager
Регистрация на нова система
    *
    *
    *
    *
    *
 
 
За препоръки и въпроси: support@teammanagementpro.com